Nando van Barendika
geb. 05-12-2001
HD A.Normal
SchH3 Kkl.1a
Kwalificatie: Uitm.

Keurbericht: Grote, middelkrachtige, zeer typvolle, fraai gepigmenteerde reu met goede expressie, edele verschijning. Zeer goede verhoudingen, goede schoft, vaste rug. goed liggende kroupe, goede schouder, opperarm kan iets schuiner, goede achterhand, Front correct. Toont ruim gangwerk. Aangenaam sociaal karakter. Moed en inzet uitgesproken.

Edele verschijning met goede verhoudingen en pigment. Voor verbetering type.

Govert aus Famke's Zauberwald
SchH3 IP3 HD-A ZW: 69

Groot, kracht en gehaltvol, droog en vast. Zeer goede gepräge, hoge schoft, korrekte rug. Goed liggende kroupe van voldoende lengte, zeer goede hoekingen. Goede borstverhoudingen. Voor licht tenen-eng achter korrekt stappend, wijduitgrijpende gangen met werkzame afzet en vrije voortred en zeer goede rugoverbrenging. Moed en inzet uitgesproken.

Uitdrukkingsvolle zeer harmonisch goed opgebouwde reu. Geschikt voor verbetering van harmonie, uitdrukking en gepräge.

Boss v Merian
SchH3 VH3 HD-A
Jason v Haus Lacherom
SchH3 HD-A
Rani v/d Leiegegend
SchH1 HD-A
Scala v Haus Dexel
SchH2 HD-A
Dandy v Haus Dexel
SchH3 HD-C
Cora v Kaha
SchH1 HD-A
Romy v Barendika
SchH1 HD-A, DNA
KKl1, ZW 79, ZB-V

Übermittelgroße,mittelkräftige, gehaltvolle,trockene,feste,ausdrucksvolle Hündin mit hohen Widerrist, schöner Linie, guter Länge und Lage der Kruppe. Gute Vorhand Sehr gut gewinkelte Hinterhand, ausgereife Brustverhältnisse, gerade Front. Korrekte Schrittfolge, sehr raumschaffende, flüssige, kraftvolle Gänge. TSB ausgeprägt; läßt nicht ab.

Besondere Vorzüge. Sehr harmonisch aufgebaute, aufmerksame Hündin.

Amigo v Belgier
SchH3 HD-A
VA (B)
Frei v Hirschel
SchH3 HD-A
Lotty v Minervaburg
IP1 HD-A
Dixy v Barendika
IP1 HD-A
Don v Adelplatz
SchH3 FH HD-A
Nikita v Barendika
SchH2 HD-C

Govert aus Famke's Zauberwald Romy v Barendika

Ted en Coby Barendrecht
Laan van Scheltema 25
2548 AW Den Haag
Telefoonnummer : 0174-294229
Mobiel nummer : 06-15506782
E-Mail : Barendika@hotmail.com